A CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1,974,170,000 HUF indulótőkével, 1111-501 lajstromozási számon, H-KE-III-564/2012. számú határozatával 2012. október 30-án nyilvántartásba vette. Az Alap kezelési szabályzatának 1.6.2 pontjában rögzített részesedési arány 55.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2012. november 5-én indult a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2012. november 6.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.