A CIB 2010B-001 kötvény nyilvános ajánlattétele, végleges feltételek

2007. augusztus 3.

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44, tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt., tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002.) 100.000.000.000 (százmilliárd) forint össznévértékű CIB 2006. évi Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”) keretében a CIB 2010C elnevezésű dematerializált, FIX évi 7,26% kamatozású HU0000340278 ISIN azonosítóval ellátott, egyenként 10.000 Ft névértékű, 2010. augusztus 09-én lejáró kötvénysorozat („Kötvények”) első sorozatrészletét értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján összesen minimum 10.000.000.000 forint, maximum 20.000.000.000 forint össznévértékben, minimum 1.000.000, maximum 2.000.000 darabszámban.

Vissza a sajtóközleményekhez