A CIB 2010B-001 kötvény nyilvános ajánlattétele, végleges feltételek

2007. augusztus 3.

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44, tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt., tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002.) 100.000.000.000 (százmilliárd) forint össznévértékű CIB 2006. évi Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”) keretében a CIB 2010B elnevezésű dematerializált, HU0000340260 ISIN azonosítóval ellátott, az első kamatfizetési időszakra 7,75%-os a továbbiakra 3 hónapos BUBOR + 0,15% kamatot fizető, változó kamatozású, egyenként 10.000 Ft névértékű, 2010. augusztus 09-én lejáró kötvénysorozat („Kötvények”) első sorozatrészletét értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján összesen minimum 5.000.000.000 forint, maximum 15.000.000.000 forint össznévértékben, minimum 500.000, maximum 1.500.000 darabszámban.

Vissza a sajtóközleményekhez