A CIB 2009B-001 kötvény nyilvános ajánlattétele, végleges feltételek

2007. július 27.

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44, tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt., tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002.) 100.000.000.000 (százmilliárd) forint össznévértékű CIB 2006. évi Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”) keretében a CIB 2009B elnevezésű dematerializált, HU0000340245 ISIN azonosítóval ellátott, az első kamatfizetési időszakra vonatkozóan 7,66%-os, a további kamatfizetési időszakra vonatkozóan 3 hónapos BUBOR + 0,10% kamatot fizető, változó kamatozású, egyenként 10.000 Ft névértékű, 2009. július 31-én lejáró kötvénysorozat („Kötvények”) első sorozatrészletét értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján összesen minimum 1.000.000.000 forint, maximum 4.000.000.000 forint össznévértékben, minimum 100.000, maximum 400.000 darabszámban.

Vissza a sajtóközleményekhez