A CIB Indexált 2009A-001 kötvény nyilvános ajánlattétele, végleges feltételek

2007. július 26.

A CIB Bank Zrt. („Kibocsátó”) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44, tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt., tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002.) 100.000.000.000 (százmilliárd) forint össznévértékű CIB 2006. évi Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”) keretében a CIB Indexált 2009A elnevezésű dematerializált, indexált kamatozású, az alábbiakban meghatározott számítási mód alapján évi 10,00% vagy évi 0,00% kamatot fizető, HU0000340112 ISIN-azonosítóval ellátott, egyenként 10.000 Ft névértékű, 2009. január 30-án lejáró kötvénysorozat („Kötvények”) első sorozatrészletét értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján összesen 2.000.000.000 forint össznévértékben, 200.000 darabszámban.

Vissza a sajtóközleményekhez