A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap nyilvános ajánlattétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2010. július 21-én kelt 13/2010. számú határozatában döntött a CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidített tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételét a EN-III/TTE-352/2010. sz., 2010. augusztus 25-én kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2010. augusztus 30-tól az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2010. augusztus 30. - 2010. november 5. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 0,01 EUR, azaz egy Euró cent. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 4,00% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 500 EUR. A jegyzés érvényességének feltétele, ha a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerül az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az alábbi számú bankszámlán jóváírásra kerül. A fizetés a 10700024-65619843-59600004 számú számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100 000 000 db (százmillió darab), azaz 1 000 000 EUR (egymillió Euró) névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul. Valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést az Alapkezelő a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.

Budapest, 2010. augusztus 30.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.            CIB Bank Zrt.