CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap megszűnési jelentése, 2009. éves beszámolója és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257.§ (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2010. január 8-ra vonatkozó megszűnési jelentése elkészült. A befektetési jegyek tőkevédett értékén (10 000,- HUF) túl az Alap a 3 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 11,00%-os teljes futamidőre vetített (3,52% éves hozam), forintban számított minimum hozamot ért el, az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontja értelmében. A futamidő alatt az Alap portfóliójába megvásárolt opció 0,0817% hozamot ért el. Az Alap a létrehozását megelőző évek piaci trendjeire optimalizált hozamtermelő képessége nem jutott érvényesülésre a 2007. IV. negyedévben a másodlagos jelzálogpiacokon kirobbant hitelpiaci válságnak köszönhetően, amely rendkívül súlyos globális pénzügyi recesszióvá terebélyesedett, és világszerte komoly kihívásokkal járó általános gazdasági helyzet eredményezett a pénz- és tőkepiacok szinte minden szegmensében. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontjában rögzített hozamfizetési szabályok szerint a futamidő alatt elért hozamot befolyásoló befektetési eszközkosár teljesítményének felbontását a megszűnési jelentés tartalmazza. 2010. január 13. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 11 100,- HUF összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy ekészült az Alap 2009. éves beszámolója és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója. A megszűnési jelentés, a 2009. éves beszámoló és a tevékenységet lezáró 2010. éves beszámoló 2010.  január 22-től megtekinthető a www.cib.hu, www.cibalap.hu és www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén, és a forgalmazási helyeken az ügyfélfogadási órák alatt.
Budapest, 2010. január 22.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.