A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2009. május 20.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy az alap befektetési eszközkosarában található CIB Ingatlan Alapok Alapja aránya 0,00%-ra csökken, és ezzel egyidejűleg szerepét a hozamtermelésében a CIB Pénzpiaci Alap veszi át. A változás a jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. napon lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.


CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat>>

CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Rövidített Tájékozató>>