CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap megszűnési jelentése, 2009. éves beszámolója és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója

Budapest, 2010. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257. § (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2010. március 26-ra vonatkozó megszűnési jelentése elkészült. A tőkegarantált visszafizetéshez szükséges tőke megtérülésén túl az Alap a 3 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 0,00%-os teljes futamidőre vetített, forintban számított minimum hozamot ért el, az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontja értelmében. Ezért az Alapkezelő nem érvényesítette az opcióban megvásárolt vételi jogot, így az opció eredménye nem érintette a befektetési jegyenként 10 000,- HUF tőkevédett visszafizetéshez szükséges tőke megtérülését. Az Alap a létrehozását megelőző évek piaci folyamataira optimalizált befektetési stratégiái -13.45%, -13.97%, -19.97% illetve -4.77% teljesítményt értek el. A hozamtermelő eszközök közül a Hang Seng China Enterprises Index 27.07%, a West Texas Intermediate light crude oil 24.84%, és az 1 hetes BUBOR pénzpiaci index 28.31% pozitív hozama nem volt elégséges a befektetési eszközkosarakban szereplő többi portfólióelem negatív teljesítményének ellensúlyozására. A Dow Jones Euro STOXX 50 index -28.76%, az S&P 500 index -17.69%, a Nikkei 225 index -36.27%, a CECE Index -19.69%, a nikkel -48.04%, a cink -29.95% és az FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone Real Estate index -47.70% negatív hozamai nem tudtak az egyes befektetési stratégiák hozamtermeléséhez hozzájárulni, a 2007. IV. negyedévben a másodlagos jelzálogpiacokon kirobbant hitelpiaci válságnak köszönhetően, amely a rendkívül súlyos globális pénzügyi recesszióvá terebélyesedett, és világszerte komoly kihívásokkal járó általános gazdasági helyzetet eredményezett a pénz- és tőkepiacok szinte minden szegmensében. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának 4.2.5 pontjában rögzített hozamfizetési szabályok szerint a futamidő alatt elért hozamot befolyásoló befektetési eszközkosár teljesítményének felbontását a megszűnési jelentés tartalmazza. 2010. március 29. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 10000,- HUF összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap 2009. éves beszámolója és tevékenységet lezáró 2010. éves beszámolója. A megszűnési jelentés, a 2009. éves beszámoló és a tevékenységet lezáró 2010. éves beszámoló 2010. április 15-től megtekinthető a www.cib.hu, www.cibalap.hu és www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén, és a forgalmazási helyeken az ügyfélfogadási órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.