A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2010. december 9.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja a CIB Bank Zrt konszolidációba bevont leányvállalatai által hozott tulajdonosi határozatokról, közgyűlésről:

I.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag tudomásul vette Gáspár Tibor Felügyelő Bizottsági tag lemondását, egyúttal Juridesz Magdolnát 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választotta.

2. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatnak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

II.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-043349) székhelyen 2010. december 8-án 10.00 órakor valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) A Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2010. (XII. 8.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatósági tagjává választotta Juridesz Magdolnát 2010. december 8-tól 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
A Közgyűlés Gáspár Tibor lemondását tudomásul vette.


2/2010. (X. 8.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a jelen egyhangú határozatával módosítja a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját:

2) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2010. (XII. 8.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatnak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.


III.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag tudomásul vette Gáspár Tibor Felügyelő Bizottsági tag lemondását, egyúttal Juridesz Magdolnát 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választotta.

2. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

CIB Bank Zrt.