A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy módosításra került az Alap működésével kapcsolatos költségek bemutatása.   A változás a jelen közzététel megjelenésének napját követő 5. napon lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2010. február 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.