A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2009. február 4.


A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

Szoros kapcsolat jött létre a CIB Bank Zrt. és az Óbudai Dunapart Irodaház Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.) között.

CIB Bank Zrt.