A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényeseiről

2009. február 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Tpt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozással ezúton ad tájékoztatást tulajdonosairól, azok tulajdoni és szavazati hányadáról:

 Részvényes                                                     tulajdoni és szavazati hányad
1. Intesa Sanpaolo Holding International S.A.                89,098 %
2. Intesa Sanpaolo S.p.A.                                              10,902 %

CIB Bank Zrt.