A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2009. június 3.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy az Alap kibocsátásakor meghatározott 2009. július 3. napon nem jár le, hanem futamideje határozatlan időtartamra meghosszabbításra kerül. Ennek oka, hogy azon Tisztelt Befektetőink számára, akik nem tervezik a befektetési jegyek visszaváltását, az Alap átalakulása adóelőnnyel jár, hiszen amíg a befektetési jegyek visszaváltására nem kerül sor, adófizetési kötelezettség nem keletkezik, így adólevonás nélkül Tisztelt Befektetőink teljes megtakarítása áll rendelkezésre a további hozamtermelés céljából. Ugyanis az Alap befektetési jegyein elért hozamra az adójogszabályok 2006. évi változása értelmében már kamatadó fizetési kötelezettség vonatkozik, így a befektetési jegyek visszaváltásakor illetve lejáratakor elért árfolyamnyereség után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni. Az Alap 2009. július 3-át követően is vonzó megtakarítási lehetőséget jelent, hiszen az Alapban található megtakarítások ebben az időszakban úgy kamatoznak, mintha Tisztelt Befektetőink a pénzüket a bankközi forintpiacon kötnék le. Valamint ebben az időszakban a befektetési jegyek forgalmazása díjmentességet élvez, biztosítva Tisztelt Befektetőink számára a tetszőleges visszaváltás ill. vásárlás lehetőségét. 2009. július 3-át követően az Alap neve CIB Profitmix 4 Alapra, valamint a BAMOSZ besorolása garantáltról pénzpiacira módosul. A változások a jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. napon lépnek hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat>>
CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Rövidített Tájékoztató>>

A CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap futamidejének meghosszabbítása>>