A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap részesedési aránya és minimum hozama

2009. március 26.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100%-ban került meghatározásra. Az alap tájékoztatójának 4.2.2 pontjában szerepeltetett, teljes futamidőre számított minimum hozam 10,00%-ban (éves hozam: 3,19%) került megállapításra.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.