A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása

2009. április 14.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy a Felügyelet J-III-200/2008. sz., 2008. november 7-én kelt határozata által érintett, az alapban akkor 25%-ot meghaladó CIB Ingatlan Alapok Alapja aránya 0%-ra csökkent. Ennek következtében indokolatlanná vált, hogy a CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja továbbra is kövesse a CIB Ingatlan Alapok Alapja befektetési jegyek visszaváltásának szabályát. A változás a jelen közzététel megjelenésének napján hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Private Banking Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzat>>
CIB Private Banking Alapok Rövidített tájékoztató>>

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.