CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap megszűnési jelentése

Budapest, 2009. augusztus 13.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 257.§ (7) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2009. július 31-re vonatkozó megszűnési jelentése elkészült. A befektetési jegyek tőkevédett értékén (0,01,- USD) túl az Alap a 3 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 9,41%-os teljes futamidőre vetített (2,92% éves hozam), dollárban számított hozamot ért el, annak köszönhetően, hogy az Alapkezelő a futamidő első 1,5 évének végén érvényesítette az Alap portfóliójában található opcióval megvásárolt vételi jogot. Az Alap futamidejének második 1,5 évében az Alap portfóliójába újra megvásárolt opció 0% hozamot ért el. A 2008. első félévében bekövetkezett forint erősödés során az USD/HUF árfolyam a 2008. április 4-ei megfigyelési ponton 162.96 értékkel átlépte a hozamfizetési szabályban lefektetett sávhatárt (164.52 HUF/USD), így az Alap hozamát a továbbiakban az S&P500 index érétkének alakulása befolyásolta. Az S&P500 index árfolyamának a futamidő alatti negyedéves megfigyelési pontokon (1407.49, 1249.01, 968.75, 845.14, 873.64, 987.48) mért átlaga (1055.25) a kezdőszint (1380.82) alatt zárt, így ez a hozamtermelési láb sem jelentett lehetőséget pozitív hozam elérésére. 2009. augusztus 3. napon az Alapkezelő rendelkezést adott a forgalmazó CIB Bank Zrt. számára befektetési jegyenként 0.01094087,- USD összegeknek a befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. A megszűnési jelentés 2009.  augusztus 13.-tól megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén, és a forgalmazási helyeken az ügyfélfogadási órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Dollár Profitmix Alap megszűnési jelentés >>