A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár közleménye

2009. november 26.

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja: 2009. december 18., 10 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

Napirendi pontok:

I. A vagyonkezelő beszámolója a 2009. évi teljesítményről és tájékoztatás a 2010. évi befektetési politikáról

II. A Pénztár 2010. évi éves pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása

III. A Pénztár 2010-2014 évekre vonatkozó 5 éves pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása

IV. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2009. évi tevékenységről

V. EB elnök, IT és EB tagok választása titkos szavazással

VI. Tájékoztatás egyéb kérdésekről:

    • PSZÁF vizsgálat eredménye és tapasztalatai
    • Adózási kérdések
    • Egyebek

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: 2009. december 18., 11 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2009. december 10. és 17. között 8:00-tól 16:00 óráig a 1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár