A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár közleménye

2010. április 28.

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja: 2010. május 28., 10 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

Napirendi pontok:

I. A vagyonkezelő beszámolója a 2009. évi és a 2010. I. negyedévi teljesítményről
II. A Pénztár 2009. évi éves pénztári beszámolójának megvitatása, a könyvvizsgáló beszámolója az éves pénztári beszámolóról
II.1. Az IT elnökének előterjesztése a Pénztár éves beszámolójáról
II.2. Az EB elnökének tájékoztatója az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóra vonatkozó írásos jelentéséről
II.3. Szavazás az éves beszámoló elfogadásáról
III. A könyvvizsgáló megválasztása a 2010. évi üzleti évre vonatkozóan
IV. Külső munkáltatói szerződések felülvizsgálata
V. A pénztári bevételek alapok közötti megosztási arányainak módosítása
V. Alapszabály módosítása
VI. Tájékoztató a pénztár szabályzatainak módosításáról
VII. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: 2010. május 28., 11 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2010. május 10. és 28. között 8:00-tól 16:00 óráig a 1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár