A CIB Bank Zrt. tájékoztatása minősítésének változásáról

2011. január 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja arról, hogy 2010. december 30-án a Fitch Ratings a CIB Bank Zrt. hosszú lejáratú kötelezettségeinek besorolását „A”-ról „A mínusz”-ra módosította. A minősítés megváltoztatását a Magyar Állam forint és deviza kötelezettségei minősítésének december 23-i módosítása indokolta.