A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2011. november 16.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. november 15. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Részvényes Mogyorósi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal visszahívja, egyúttal Jonathan Charles Locke-ot a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választja 2013. március 31-ig tartó határozott időtartamra.
 • 2. A Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044013) részvényesei a CIB Bank Zrt. és a CIB REAL Zrt. 2011. november 15-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

 • 1. A Részvényesek visszahívják Mogyorósi Zoltánt és elhatározzák Jonathan Charles Locke Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 2. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) részvényesei a CIB Ingatlanlízing Zrt. és a CIB Lízing Holding Kft. 2011. november 15-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

 • 1. A Részvényesek Mogyorósi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal visszahívják, egyúttal Jonathan Charles Locke-ot és Fabio de Garzia-t a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választják 2013. március 31-ig tartó határozott időtartamra.
 • 2. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. november 15-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Részvényes Mogyorósi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal visszahívja, egyúttal Jonathan Charles Locke-ot a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választja 2013. március 31-ig tartó határozott időtartamra.
 • 2. A Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. november 15-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. Az Egyedüli Tag a mai napi hatállyal visszahívja Mogyorósi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot, egyúttal elhatározza Jonathan Charles Locke Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 2. Az Egyedüli Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-09-946706) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. november 15-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos Tag Mogyorósi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal visszahívja, egyúttal Jonathan Charles Locke-ot a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választja 2013. március 31-ig tartó határozott időtartamra
 • 2. A Kizárólagos Tag megállapítja és tudomásul veszi, hogy Bánó Péter 2011. április 29-i hatállyal lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági mandátumáról.
 • 3. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatnak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

CIB Bank Zrt.