A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról

2011. november 11.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt részvényesei 2011. november 7-én az alábbi részvényesi határozatot hozták:

9/2011

Részvényesi Határozat

A Társaság részvényesei Jonathan Charles Locke Urat 2013. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság igazgatósági tagjának.

CIB Bank Zrt.