A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2011. november 8.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt. 2011. november 7. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Egyedüli Tag a mai napi hatállyal visszahívja Takács Róbert ügyvezetőt.

2. A fenti 1. határozatban foglaltakra tekintettel, a Egyedüli Tag elhatározza Tóth Marianna önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetővé történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.

3. A Egyedüli Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

CIB Bank Zrt.