A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2011. május 25.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. május 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Részvényes megállapítja és tudomásul veszi, hogy Bánó Péter 2011. április 29-i hatállyal lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági mandátumáról.
 • 2. A Részvényes elhatározza Juridesz Magdolna (anyja neve: Jurás Magdolna) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 3. A Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044013) részvényesei a CIB Bank Zrt. és a CIB REAL Zrt. 2011. május 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

 • 1. A Részvényesek visszahívják Haller Orsolya Gabriella igazgatósági tagot, és elhatározzák Csont Dávid (anyja neve: Kocsev Julianna) együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 2. A Részvényesek megállapítják és tudomásul veszik, hogy Bánó Péter 2011. április 29-i hatállyal lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági mandátumáról.
 • 3. A Részvényesek elhatározzák Juridesz Magdolna (anyja neve: Jurás Magdolna) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 4. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) részvényesei a CIB Ingatlanlízing Zrt. és a CIB Lízing holding Kft. 2011. május 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

 • 1. A Részvényesek megállapítják és tudomásul veszik, hogy Bánó Péter 2011. április 29-i hatállyal lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági mandátumáról.
 • 2. A Részvényesek elhatározzák Juridesz Magdolna (anyja neve: Jurás Magdolna) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 3. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. május 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Részvényes megállapítja és tudomásul veszi, hogy Bánó Péter 2011. április 29-i hatállyal lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági mandátumáról.
 • 2. A Részvényes elhatározza Juridesz Magdolna (anyja neve: Jurás Magdolna) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 3. A Részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.