A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2010. október 11.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja a CIB Bank Zrt konszolidációba bevont leányvállalatai által hozott tulajdonosi határozatokról, közgyűlésről:

I.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Óbudai Dunapart Irodaház Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-074693) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 1. A Kizárólagos Tag megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetőinek mandátuma 2010. szeptember 30. napjával lejárt, melyre figyelemmel elhatározza Kissné Hornyák Mária, Szendrei Anna és dr. Hollóssy Péter együttes cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetőkké történő megválasztását (újraválasztását) a jelen határozat aláírásának napjától 2010. december 30. napjáig tartó határozott időre.
 2. A Kizárólagos tag Kissné Hornyák Mária és Szendrei Anna 2010. szeptember 30-ától kezdődő időszakban a Társaság ügyvezetőiként végzett tevékenységét, a Társaság nevében tett jognyilatkozatait elfogadja, azokat a Társaságra nézve kötelezőnek elismeri.
 3. A Kizárólagos tag megvizsgálta dr. Kocsa István ügyvezetőnek 2010. július 12. napjától 2010. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban végzett munkáját és megállapította, hogy azt a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre figyelemmel mentesíti a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.
 4. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

II.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-043349) székhelyen 2010. október 8-án 10.00 órakor valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) A Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2010. (X. 8.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatósági tagjává dr. Hollóssy Pétert választotta 2010. október 8-tól 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés dr. Kocsa István Igazgatósági tag tevékenységét megvizsgálva úgy találta, hogy azt a társaság érdekeinek szem előtt tartásával fejtette ki, így felmenti őt a társasággal szembeni, ezen pozíciójából származó vagyoni felelőssége alól.

2) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2010. (X. 8.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatnak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

III.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Buda Square Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-902848) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 1. A Kizárólagos Tag megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetőinek mandátuma 2010. szeptember 30. napjával lejárt, melyre figyelemmel elhatározza Báti Balázs, Szendrei Anna és dr. Hollóssy Péter együttes cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetőkké történő megválasztását (újraválasztását) a jelen határozat aláírásának napjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott időre.
 2. A Kizárólagos tag Báti Balázs és Szendrei Anna 2010. szeptember 30-ától kezdődő időszakban a Társaság ügyvezetőiként végzett tevékenységét, a Társaság nevében tett jognyilatkozatait elfogadja, azokat a Társaságra nézve kötelezőnek elismeri.
 3. A Kizárólagos tag megvizsgálta dr. Kocsa István ügyvezetőnek 2010. június 14. napjától 2010. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban végzett munkáját és megállapította, hogy azt a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre figyelemmel mentesíti a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.
 4. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

IV.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-046270) kizárólagos részvényese a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 1. A Kizárólagos Részvényes megállapítja, hogy dr. Kocsa István igazgatósági tag mandátuma 2010. szeptember 30. napjával lejárt, illetve az igazgatóság további tagjainak mandátuma 2010. december 31-én jár le, melyre figyelemmel elhatározza Báti Balázs, Szendrei Anna és dr. Hollóssy Péter együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagokká történő megválasztását (újraválasztását) a jelen határozat aláírásának napjától 2011. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre.
 2. A Kizárólagos részvényes Báti Balázs és Szendrei Anna 2010. szeptember 30-ától kezdődő időszakban a Társaság igazgatósági tagjaiként végzett tevékenységét, a Társaság nevében tett jognyilatkozatait elfogadja, azokat a Társaságra nézve kötelezőnek elismeri.
 3. A Kizárólagos részvényes megvizsgálta dr. Kocsa István igazgatósági tagnak 2010. június 14. napjától 2010. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban végzett munkáját és megállapította, hogy azt a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre figyelemmel mentesíti a társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.
 4. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

                                                                                              CIB Bank Zrt.