A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2010. január 26.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-044131) kizárólagos részvényese a CIB Rent Zrt. 2010. január 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3.       A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2010. január 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3.       A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2010. január 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3.       A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Credit Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-044609) kizárólagos 2010. január 21-én valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. A Társaság székhelyének módosítása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2010. (I. 21.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2. Központi ügyintézés helyének kijelölése

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2010. (I. 21.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3. A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2010. (I. 21.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lakáslízing Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-044518) kizárólagos részvényese a CIB Lízing Zrt. 2010. január 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3.       A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Property Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-10-046076) kizárólagos részvényese a CIB Lízing Zrt. 2010. január 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosítja.

2.       A Kizárólagos részvényes 2010. február 15-ei hatállyal a Társaság központi ügyintézésének helyeként a 1054 Budapest, Szabadság tér 15. címet jelöli meg.

3.       A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.