A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2010. január 6.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. és a

CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)

között szoros kapcsolat jött létre.

II.

a CIB Csoport vállalati struktúrájának egyszerűsítése kapcsán

a) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Expert Kft. valamennyi üzletrészét CIB Ingatlanlízing Zrt-től
b) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Ingatlanlízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Lízing Zrt-től
c) a CIB Lízing Zrt. megvásárolta a CIB Lakáslízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Credit Zrt-től
d) a CIB Expert Kft. megvásárolta a CIL Food 2006. Kft,a Lelle Spc Zrt és a CIL Buda Square Kft. valamennyi üzletrészét, illetve részvényét a CIB Lízing Zrt-től, a CIB Ingatlanlízing Zrt-től, a CIB Biztosítási Alkusz Kft-től, valamint a CIL MNM Kft. 96,6666%-os üzletrészét a CIB Ingatlanlízing Zrt-től

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Expert Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-09-875514) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. december 17-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag tudomásul vette Mizera Zsolt és Dr. Kocsa István ügyvezetők lemondását és egyúttal a Társaság ügyvezetőjévé választotta 2010. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Eduardo Bombierit és dr. Király Gábort.
2. A Kizárólagos tag a Társaság cégnevét Recovery Ingatlanhasznosító Kft-re módosította.
3. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította és az e címen bejegyzett telephelyet a Társaság cégadatai közül törölte.
4. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-046270) kizárólagos részvényese a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 17-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Részvényes a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Attila út 17. II. em. 12. számról 1027 Budapest, Medve u. 4-14. számra módosítja.
2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság vezérigazgatóját, dr. Szilágyi József Károlyt ezen tisztségéből a mai nappal felmenti.
3. A Kizárólagos részvényes úgy határoz, hogy a vezérigazgatói tisztség helyett a Társaságnál Igazgatóságot hoz létre, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
4. A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
5. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Food 2006 Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag Simkó József és Makó Zsuzsa ügyvezetőket ezen tisztségükből a mai nappal visszahívta és helyettük a Társaság ügyvezetőjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbiakat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.
3. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Buda Square Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag Puskás Krisztina és Gazsi Júlia ügyvezetőket ezen tisztségükből a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetőjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
3. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lelle SPC Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-10-045114) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Részvényes Szendrei Anna Felügyelő Bizottsági tagot ezen tisztségéből a mai nappal visszahívja és helyette Vágó Enikőt a Társaság Felügyelő bizottsági tagjává választja 2010. április 15. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság Igazgatóságának tagjait, Zelenák Jánost, Makó Zsuzsát és Simkó Józsefet ezen tisztségükből a mai nappal felmenti és visszahívja, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. április 15. napjáig tartó határozott időtartamra.
3. A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
4. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VIII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8, Cg: 01-09-890399) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag Ódor Balázs ügyvezetőt ezen tisztségéből a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetőjévé választotta Szendrei Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos tag az ügyvezetők cégjegyzését együttes cégjegyzésre módosította.
3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1061 Budapest, Jókai tér 8.-ről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.
5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

IX.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5.em, Cg: 01-09-888916) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos tag Gartner Orsolya ügyvezetőt ezen tisztségéből a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetőjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos tag az ügyvezetők cégjegyzését együttes cégjegyzésre módosította.
3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5. em.-ről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.
5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

X.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4., Cg: 01-09-888831) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:


1. A Kizárólagos tag dr. Pákay Barnabás ügyvezetőt ezen tisztségéből a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetőjévé választotta Szendrei Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
2. A Kizárólagos tag az ügyvezetők cégjegyzését együttes cégjegyzésre módosította.
3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat:
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés
 - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés
 - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4. -ről 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.
5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.