A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2009. december 4.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. és a CIL-Nagytétény Kft. között a szoros kapcsolat megszűnt.