A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2009. június 29.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A változtatást az teszi szükségessé, hogy az Alap kibocsátásakor meghatározott 2009. július 31. napon nem jár le, hanem futamideje határozatlan időtartamra meghosszabbításra kerül. Ennek oka, hogy az Alap átalakulása adóelőnnyel jár, hiszen azon Befektetők, akik 2006. augusztus 31. előtt jegyezték vagy vásárolták az Alap Befektetési jegyeit továbbra is biztosított az adómentes befektetés lehetősége. Valamint azon Befektetők, akik 2006. augusztus 31.-ét követően vásároltak Befektetési jegyeket és nem tervezik azok visszaváltását, akkor a visszaváltásig adófizetési kötelezettség nem keletkezik, így adólevonás nélkül a Befektetők teljes megtakarítása áll rendelkezésre a további hozamtermelés céljából. Ugyanis a 2006. augusztus 31. követően vásárolt Befektetési jegyeken elért hozamra az adójogszabályok 2006. évi változása értelmében már kamatadó fizetési kötelezettség vonatkozik, így a Befektetési jegyek visszaváltásakor illetve lejáratakor elért árfolyamnyereség után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni. Az Alap 2009. július 31-ét követően is vonzó megtakarítási lehetőséget jelent, hiszen az Alapban található megtakarítások ebben az időszakban úgy kamatoznak, mintha Tisztelt Befektetőink a pénzüket a bankközi devizapiacon kötnék le. Valamint ebben az időszakban a befektetési jegyek forgalmazása díjmentességet élvez, biztosítva Tisztelt Befektetőink számára a tetszőleges visszaváltás ill. vásárlás lehetőségét. 2009. július 31-ét követően az Alap neve CIB Euró Profitmix Alapra, valamint a BAMOSZ besorolása garantáltról pénzpiacira módosul. A változások legkorábban a jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. napon léphetnek hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Rövidített Tájékoztató>>
CIB Tőkegarantált Származtatott Alapok Összevont Tájékozató és Kezelési szabályzat>>