Közlemény

2009. május 4.


A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja:
2009. május 27., 10 óra.
Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

Napirendi pontok:

I. A vagyonkezelő beszámolója a 2008. évi és a 2009. I. negyedévi teljesítményről és tájékoztatás a 2009. évi befektetési politikáról
 
II. A Pénztár 2008. évi éves pénztári beszámolójának megvitatása, a könyvvizsgáló beszámolója az éves pénztári beszámolóról

II.1. Az IT elnökének előterjesztése a Pénztár éves beszámolójáról
II.2. Az EB elnökének tájékoztatója az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóra vonatkozó írásos jelentéséről
II.3. Szavazás az éves beszámoló elfogadásáról

III. A könyvvizsgáló megválasztása a 2009. évi üzleti évre vonatkozóan

IV. Tisztségviselők díjazásának felülvizsgálata

V. Külső munkáltatói szerződések felülvizsgálata

VI. Tájékoztató a pénztár szabályzatainak módosításáról

VII. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés – a megjelentek és képviseltek számától függetlenül – határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja:
2009. május 27., 11 óra.
Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2009. május 15. és 27. között 8 órától 16 óráig a 1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.


CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár