A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2009/B kötvény kamatáról

2009. április 30.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2009/B kötvény 2009. május 01. és 2009. július 31. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 9,79% 360 napos bázison.