A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2011/B Kötvény kamatáról

2009. március 20.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2011/B Kötvény 2009. március 22. és 2009. június 22. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 10,26% 360 napos bázison.