A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB EURO ÉRTÉKŐR 2011/A kötvény kamatáról

2009. február 10.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB EURO Értékőr 2011/A kötvény 2009. február 11. és 2009. augusztus 11. közötti kamatperiódusára a Végleges Feltételekben foglalt feltételek alapján nem fizet kamatot.