A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2010/B kötvény kamatáról

2009. február 6.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2010/B kötvény 2009. február 08. és 2009. május 08. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 9,64% 360 napos bázison.

CIB Bank Zrt.