CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.tájékoztatása közgyűlésről

2009. július 28.


A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.; Cg 01-10-044283) 2009. június 11-én 10:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest Medve u 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. Vezérigazgató lemondása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:


7/2009. (VII. 27.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta Dr. Cseh György lemondását igazgatósági tagságáról 2009. július 27-ei hatállyal, egyúttal elismerte és megköszönte kiemelkedő szakmai tevékenységét.


2. A vezérigazgató felmentése a 2009. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2009. (VII. 27.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Cseh György, vezérigazgató a 2009. év során feladatait a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel felmentette őt a 2009. év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.