A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatai közgyűléséről, tulajdonosi határozatokról

2009. szeptember 8.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Expert Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-685252) kizárólagos tagja a CIB Ingatlanlízing Zrt. 2009. szeptember 1-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

  1. A Kizárólagos tag tudomásul veszi Martonosi Ferenc ügyvezető lemondását és egyúttal a Társaság ügyvezetőjévé választotta 2010. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Kocsa Istvánt és Mizera Zsoltot.
  2. A Kizárólagos tag a társaság képviseletével kapcsolatban az ügyvezetők képviseleti jogát együttes képviseleti jogra módosította.
  3. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-10-044283) 2009. szeptember 1-én rendkívüli közgyűlést tartott székhelyén az alábbi napirendi ponttal:

1) Vezérigazgató választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

9/2009. (IX. 01.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Igazgatósági tagjai közül a Társaság Vezérigazgatójává nevezte ki Komm Tibort.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New York Broker Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 10 043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2009. szeptember 1-én az alábbi tulajdonosi határozatot hozta:

  1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette, hogy a Társaság korábbi Vezérigazgatója 2009. augusztus 3. napjával ezen tisztségéről lemondott. A Kizárólagos részvényes erre tekintettel a Társaság Vezérigazgatójává választotta 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra Kertai Katalint.