A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatai közgyűléseiről, tulajdonosi határozatokról

2009. június 3.

 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

I.

Szabó Péter István 2009. május 12-én lemondott az alábbi a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságokban betöltött vezérigazgatói, ügyvezetői tisztségéről:

CIB REAL Zrt.
CIB Service Zrt.
IE-Services Kft.
Inter-Európa Beruházó

II.

Braun László Zsolt 2009. április 1-én lemondott az alábbi a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságokban betöltött ügyvezetői tisztségéről:

IE-Services Kft.
Inter-Európa Beruházó

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; Cg: 01-10-0443349) 2009. május 21. napja 16:00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) Új Vezérigazgató választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2009. (V. 21.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság vezérigazgatójává választotta Gáspár Tibort.

2) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2009. (V. 21.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Service Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Magyarország; Cg: 01-10-044287) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2009. május 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozza:

1. A Kizárólagos részvényes 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság vezérigazgatójává választotta Gáspár Tibort.

2. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont IE-Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 09 565160) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. május 21-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Tag 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság ügyvezetőjévé választotta Gáspár Tibort.

2. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító okiratát elfogadja.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Inter-Európa Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 09 677146) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Tag 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság ügyvezetőjévé választotta Gáspár Tibort.

2. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító okiratát elfogadja.