A CIB Bank Zrt. tájékoztatása befektetési szolgáltatási szünnapról

2011. március 9.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja arról, hogy 2011. március 19-én befektetési szolgáltatási tevékenységét szünetelteti.