A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Kamatkövető 2012/B  kötvény kamatáról

2010. augusztus 27.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Kamatkövető 2012/B  kötvény 2010. augusztus 31. és 2010. szeptember 30. közötti kamatszámítási periódusára érvényes kamat mértéke évi 6,25% 365 napos bázison.