A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2010/B kötvény kamatáról

2010. május 7.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2010/B  kötvény 2010. május 08. és 2010. augusztus 09. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 5,39% 360 napos bázison.