A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Kamatkövető 2012/A  kötvény kamatáról

2010. március 31.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Kamatkövető 2012/A  kötvény 2010. április 02. és 2010. május 02. közötti kamatszámítási periódusára érvényes kamat mértéke évi 7,00% 360 napos bázison.