A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2010/B kötvény kamatáról

2009. november 10.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2010/B  kötvény 2009. november 08. és 2010. február 08. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 7,04% 360 napos bázison.