A CIB Bank Zrt. tájékoztatása 2009-2010 évi kötvényprogramjáról

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása a CIB 100 milliárd forint keretösszegű 2009-2010. évi kötvényprogramjához készült Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítéséről

2009. november 26.

A CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által EN-III/KK-6/2009. számú határozattal közzétételre engedélyezett, a CIB 100 milliárd forint keretösszegű 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztató kiegészítésre került. Az Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítésének közzétételét a PSZÁF EN-III/KK-24/2009. számú határozatával 2009.
november 26. napján engedélyezte. Az Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítése a Budapesti Értéktőzsde, és a CIB Bank Zrt. honlapján, valamint a PSZÁF által mőködtetett tőkepiaci közzétételi rendszer, a www.kozzetetelek.hu útján tekinthető meg.

2009-2010. évi Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítése >>

CIB Bank Zrt.
Kibocsátó