A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Kamatkövető 2012/B kötvény kamatáról

2009. július 29.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Kamatkövető 2012/B kötvény 2009. július 31. és 2009. augusztus 31. közötti kamatszámítási periódusára érvényes kamat mértéke évi 9,50% 365 napos bázison.