A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Kamatkövető 2012/B  kötvény kamatáról

2009. szeptember 30.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Kamatkövető 2012/B  kötvény 2009. szeptember 30. és 2009. október 31. közötti kamatszámítási periódusára érvényes kamat mértéke évi 8,50% 365 napos bázison.