A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2012/A kötvény kamatáról

2011. május 6.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2012/A kötvény 2011. május 9. és 2011. augusztus 9. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 6,90% 360 napos bázison.