A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok 2010. évi éves jelentései és éves beszámolói

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 289.§ (1) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet 10/A. § pontja szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, a CIB Nyersanyag Alapok Alapja, a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap, a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap éves jelentései valamint éves beszámolói a 2010. december  31-re végződő évre vonatkozóan elkészültek. Az éves jelentések és éves beszámolók 2011. április 29-től megtekinthetők a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az üzleti órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2011. április 29.

 

Éves jelentések 2010:

Éves beszámolók 2010: