A CIB anyabankja, az Intesa Sanpaolo 2010 első negyedéves konszolidált eredménye

2010. május 18.

A CIB anyabankja, az Intesa Sanpaolo középtávú irányelveivel összhangban növelte 2010 első negyedéves eredményeit. Ez főként annak köszönhető, hogy a bankcsoport kiemelt hangsúlyt helyezett a hosszú távú ügyfélkapcsolatokra, ami a jutalékbevételek jelentős javulását eredményezte. Ugyanakkor – az elmúlt három év trendjéhez illeszkedve - sikerült a működési költségeket tovább csökkenteni. Az első negyedéves eredmények közzétételével egyidőben az Intesa Sanpaolo Felügyelő Bizottságának tagjai május 7-i ülésükön úgy döntöttek, hogy ismét Corrado Passerá-t jelölik ügyvezető igazgatónak és vezérigazgatónak.

Az Intesa Sanpaolo Csoport 2010 első negyedévében 688 millió euró összegű nettó eredményt ért el, ez a 2009 utolsó negyedévének 543 millió eurós eredményéhez képest 26,7%-os növekedést jelent. Ugyanakkor a tavalyi év azonos időszaka, tehát 2009 első negyedévének 1,075 milliárd euró nettó eredményéhez viszonyítva ez 36%-os csökkenést mutat. A korrigált nettó eredmény 710 millió euró, amely 76,2%-os növekedést mutat a negyedik negyedéves  403 millió eurós, és 10,2%-os növekedést a 644 millió eurós tavalyi első negyedéves eredményhez képest.

A működési eredmény 1,976 milliárd euró, ami az előző évi negyedik negyedéves 1,727 milliárdos értéket 14,4%-kal haladta meg, a tavalyi első negyedéves 1,764 milliárd eurós eredményhez viszonyítva pedig 12%-os növekedést mutat.

A működési bevétel 4,223 milliárd euró volt, mely 1,2%-kal alacsonyabb az előző, 2009. negyedik negyedévi 4,273 milliárdos eredménynél, ugyanakkor 4%-os növekedést jelent a 4,061 milliárd eurós 2009. első negyedéves működési bevételhez képest.

A működési költségek 2010 első három hónapjában összesen 2,247 milliárd eurót tettek ki, ez az előző év utolsó negyedévéhez képest 11,7%-os, az első negyedévhez képest pedig 2,2%-os csökkenést mutat.

Az Intesa Sanpaolo bankcsoport Tier 1 tőkemegfelelési mutatója 8,5%.

Az Intesa Sanpaolo Felügyelő Bizottsága május 7-én az összes bizottsági tag és Giovanni Bazoli elnökletével ülést tartott. Az ülésen döntés született a napokban ülésező Ügyvezetőség elé terjesztendő javaslatról is, amely Corrado Passerá-t ismét ügyvezető igazgatónak és vezérigazgatónak jelöli. Továbbá döntés született a kilenctagú vezetőség személyi összetételéről. A pozíciók betöltésére a következő személyeket jelölték meg: elnöknek Andrea Beltratti-t, senior elnök-helyettesnek Marcello Salá-t, elnök-helyettesnek Giovanni Costá-t. A fentieken túl Paolo Campaioli-t, Roberto Firpo-t, Emilio Ottolenghi-t, Aureliano Benedetti-t és Elio Cataniá-t pedig végrehajtó bizottsági tagoknak jelölik.

A személyi javaslatokon kívül a Felügyelő Bizottság három technikai albizottságot is létrehozott a már létező Kinevezési és Díjazási Bizottság mellé; az Ellenőrző Bizottságot, a Stratégiai Bizottságot és a Pénzügyi Mérleg Bizottságot.


Az Intesa Sanpaolo közleménye >>