INTESA SANPAOLO: A CSOPORT EU-SZINTŰ PÉNZINTÉZETI TERHELÉSI PRÓBÁNAK (STRESSZTESZTNEK) VALÓ MEGFELELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Torino, Milánó, 2010. július 23.

Az Intesa Sanpaolo sikeresen megfelelt a CEBS (Európai Bankfelügyelők Bizottsága) által lefolytatott, 91 jelentős európai bankcsoportot érintő stresszteszten. A „mi lenne, ha” pesszimista, az Európai Gazdasági Térség országait érintő párhuzamos egyedi sokk bekövetkeztét is feltételező forgatókönyvre elvégzett stresszteszt eredményei alapján, a Csoport alapvető tőkemegfelelési mutatójának (Tier 1 ratio) értéke 8,2% lenne 2011 végén, a 2009. év végi 8,3%-kal és a stresszteszthez minimális alapvető tőkemegfelelési mutatóként meghatározott 6%-kal összehasonlítva; az alapvető tőkében pedig egy hozzávetőleg 8,5 milliárd eurós tartalék adódik, amennyiben a teszthez előírt minimális alapvető tőkemegfelelési mutató küszöbértékével számolunk.

A „mi lenne, ha” pesszimista, az Európai Gazdasági Térség országait érintő párhuzamos egyedi sokk bekövetkezését is feltételező forgatókönyv szerint, alapvető tőkemegfelelési mutató 7,1% lenne 2011 végén, vagyis megegyeznék a 2009 végi értékkel.

Az eredmény nem jelenti, hogy – a költségekkel kapcsolatban – előre nem látott eseményekre vonatkozó intézkedéseket kellene tenni (különösen az 1,5 milliárd eurót meghaladó beruházások szintjének fenntartását); nem veszi figyelembe az eredmény a nem core (nem az alaptevékenységhez tartozó) eszközökre vonatkozó lehetséges tőkekezelési intézkedések (például részleges vagy teljes értékesítések, társulások, tőzsdei bevezetések) 150 bázispontot meghaladó várható eredményét sem. Mindössze a Csoport 2009. december 31-én már befejezett vagy befejezéshez közeledő tőkekezelési intézkedéseinek és akvizícióinak köszönhető kb. 40 bázispontos nettó eredménnyel számol.

Az eredményhez hozzátartozik továbbá, hogy azt a kereskedési célú államkötvények leírásának dacára sikerült elérni; a leírás mögött az a feltevés húzódott meg, hogy az 5 év hátralévő futamidejű értékpapírokon (amelyekre vonatkozóan a biztosítéki fedezeti szorzót (a „haircut”-ot) a felügyeletek határozták meg) veszteség jelentkezik; ezzel szemben a Csoport forgatási célú államkötvény-portfóliójának átlagos hátralévő futamideje mindössze kb. egy év, amint a melléklet is mutatja

Az eredmény annak az intézkedéssorozatnak köszönhető, amelyet az Intesa Sanpaolo Csoport alapítása óta folyamatosan hajt végre, s amelynek célja a nemcsak a bevételeket és a költségeket, hanem a likviditást, a tőkeerőt és az alacsony kockázati profilt illető stratégiai döntések vezérelte, fenntartható nyereségesség megvalósítása.

A „mi lenne, ha” (az Európai Gazdasági Térség országait érintő párhuzamos egyedi sokk bekövetkeztét is feltételező pesszimista forgatókönyvre vonatkozóan elvégzett) stresszteszt bebizonyította, hogy az Intesa Sanpaolo Csoport képes megőrizni fenntartható nyereségességét: 2010-ben és 2011-ben 17,8 milliárd euró értékben tud forrást teremteni, amely a stressztesztben a hitelezési veszteségek miatti értékhelyesbítés, a forgatási célú részvények értékvesztése és a kereskedési veszteség miatt feltételezett, összesen 14,3 milliárd euró veszteséget összességében el tudja viselni.

A saját finanszírozás – az Európai Gazdasági Térség országait érintő párhuzamos egyedi sokk bekövetkezését is feltételező pesszimista stresszteszt-forgatókönyv szerint – összesen kb. 1,3 milliárd euró osztalék kifizetésével számol 2010-ben és 2011-ben, összhangban a forgatókönyvre meghatározott, a 7%-, illetve 8%-ot meghaladó alapvető tőkehányadossal, illetve alapvető tőkemegfelelési mutatóval. Az alapforgatókönyv értelmében, amely szerint 2011 végén az alapvető tőkehányados, illetve alapvető tőkemegfelelési mutató 8,5%, illetve 9,8%, a saját finanszírozás összesen hozzávetőleg 2 milliárd osztalék kifizetésével számol 2010-ben és 2011-ben, összhangban a 2010-ben a 2009. év után  fizetett kb. egy millió eurós osztalékkal, továbbá a 2010. március 31-i tőkemegfelelési mutató számítással, amely figyelembe vette az év első negyedéve után elhatárolt osztalékot, a 2009-re kifizetett összeget alapul véve.

A „mi lenne, ha”, az Európai Gazdasági Térség országait érintő párhuzamos egyedi sokk bekövetkezését is feltételező pesszimista forgatókönyv szerint az alapvető tőkehányados 7,1% lenne 2011-ben, vagyis a 2009. év végivel megegyező mértékű, egyrészt a „mi lenne, ha” forgatókönyből következő kb. 40 bázispontnyi nettó negatív hatás, másrészt a Csoport 2009. december 31-én már befejezett vagy befejezéshez közeledő, alább részletezett tőkekezelési intézkedéseinek és akvizícióinak köszönhető, azonos nagyságrendű pozitív hatás miatt.

  • az értékpapír-szolgáltatási üzletág 2010. június 22-én lezárult értékesítése a State Street Corporationnek (37 bázispontos pozitív hatás az alapvető tőkehányadosra),
  • 50 fiók 2010. június 11-én lezárult megvétele a Banca Monte dei Paschi di Siena-tól (9 bázispontos negatív hatás az alapvető tőkehányadosra),
  • a Cassa di Risparmio della Spezia és 96 fiók lezárási szakaszban lévő értékesítése a Crédit Agricole Csoportnak (20 bázispontos pozitív hatás várható az alapvető tőkehányadosra),
  • az Intesa Vita 50%-ának lezárási szakaszban lévő akvizíciója a Generali Csoporttól (7 bázispontos negatív hatás várható az alapvető tőkehányadosra).

AZ INTESA SANPAOLO CSOPORTNAK AZ EURÓPAI GZADASÁGI TÉRSÉG ORSZÁGAIT ÉRINTŐ PÁRHUZAMOS EGYEDI SOKK BEKÖVETKEZÉSÉT IS FELTÉTELEZŐ PESSZIMISTA FORGATÓKÖNYVRE ELVÉGZETT STRESSZTESZTEN ELÉRT EREDMÉNYEI

2009. december 31.

milliárd EUR

KSE %-ában

Alapvető tőke

25,7

7.1

Alapvető tőkemegfelelési mutató

30,2

8.3

Szabályozói tőke összesen

42,8

11.8

Kockázattal súlyozott eszközök (KSE)

361,8

A stessztesztből fakadó kumulált hatás a 2010. és 2011. évi eredményre

milliárd EUR

Várt veszteség összesen

14,3

Amelyből banki könyvi veszteség

11,8

Amelyből

a hitelezési veszteség miatti nettó értékhelyesbítés

10,7

a forgatási célú részvények értékvesztése

1,1

Kereskedési veszteségek

2,5

Veszteségtűrés rendszeres (szokásos) műveletekből származó forrásai

17,8

Stresszteszt utáni eredmények

milliárd EUR                 

KSE %-ában

Alapvető tőke

26,6

7.1

Alapvető tőkemegfelelési mutató

31,1

8.2

Szabályozói tőke összesen

40,6

10.8

Kockázattal súlyozott eszközök (KSE)

377,5


Az Intesa Sanpaolo közleménye >>