A CIB Bank Zrt. tájékoztatása igazgatóságával kapcsolatos változásról

2009. július 23.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. részvényesei írásbeli szavazás útján az alábbi részvényesi határozatot hozták.

12/2009. (VI. 14.) SZÁMÚ RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT
A Társaság részvényesei dr. Király Gábor urat 2010. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság igazgatósági tagjának.